Τηλέφωνα επικοινωνίας συντονιστικής επιτροπής Τραγάνας

Τηλέφωνα επικοινωνίας συντονιστικής επιτροπής Τραγάνας


Αλεξίου Αργύρης 6936950699



Κολιοφούτης Σταύρος 6944662705



Καστρίτσης Κώστας 6932453993

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Άνοιγμα διοδίων στην Τραγάνα

ΤΡΑΓΑΝΑ, ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/12, 4 μμ

ΤΡΑΓΑΝΑ, ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/12, 4 μμ